Thiết kế hệ thống upload file chịu tải cao với Tus Protocol

Chào các bạn, việc tải dữ liệu lên các internet diễn ra hàng ngày, từ việc tải ảnh lên Facebook, tải video lên Youtube, Tiktok hay tải file lên Google Drive, … Với các file có dung lượng từ nhẹ tới rất lớn, tuy nhiên môi trường mạng thì chưa bao giờ là ổn định cả 😅, giật, lag hoặc rớt mạng giữa chừng 🤯? Các bạn có bao giờ thắc mắc làm thế nào để có thể triển khai một hệ thống có khả năng tiếp tục tải lên một tệp dữ liệu kể cả khi bị đứt mạng giữa chừng không?...

05 tháng 5, 2024 · 9 phút · 1769 từ · Duc Truong