Markdown: Hướng cơ bản cho người mới bắt đầu

Chào các bạn, đây là bài viết đầu tiên trong series về Markdown của mình, một ngôn ngữ đánh dấu đơn giản và dễ sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp cơ bản của Markdown và cách sử dụng nó trong ứng dụng thực tế. Giới thiệu Markdown là một ngôn ngữ đánh dấu nhẹ được thiết kế để tạo văn bản dễ đọc và dễ viết, được tạo ra bởi John Gruber vào năm 2004....

20 tháng 4, 2024 · 6 phút · 1230 từ · Duc Truong