Contract-First Development là gì và tại sao chúng ta nên áp dụng nó?

APIs là bộ mặt của mọi hệ thống phần mềm. Để xây dựng một hệ thống phần mềm tốt, chúng ta cần xác định rõ các APIs cần thiết, cách thức giao tiếp giữa các thành phần, và cách xử lý lỗi. Tuy nhiên trong một hệ thống lớn thì việc đảm bảo chất lượng của các APIs thường không được đảm bảo, dẫn đến việc hệ thống phần mềm không ổn định, khó bảo trì, và khó mở rộng, đặc biệt là trong kiến trúc microservices....

03 tháng 6, 2024 · 12 phút · 2355 từ · Duc Truong