Chào bạn đến thăm blog của tôi! Tôi là Đức Trương, hoặc là Derek. Tôi là một người đam mê công nghệ cũng như thích nghiên cứu các giải pháp thiết kế hệ thống làm việc hiệu suất cao trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.

🙋 Giới thiệu

Tôi là một kỹ sư phần mềm với hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng Backend, đặc biệt là với Go và NodeJS. Ngoài ra, tôi cũng đang học và phát triển về DevOps và Cloud Computing. Hiện tại, tôi đang làm việc tại một công ty phần mềm ở Việt Nam.

night-code

✍️ Đôi lời về blog

Tôi tạo ra blog này để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình về công nghệ kỹ thuật, kỹ năng, những cuốn sách mà mình đọc được, và những dự án mà mình tham gia. Đồng thời chia sẻ với mọi người cũng là một cách để bản thân mình học hỏi và củng cố kiến thức, kỹ năng nhiều hơn.

Hy vọng rằng nếu có bất kỳ câu hỏi mang tính xây dựng hoặc phản hồi nào, bạn hãy liên hệ với tôi. Tôi rất vui lòng được trò chuyện và học hỏi cùng mọi người. 😊

📫 Liên hệ với tôi qua

site linkedin mailto facebook

🚀 Kỹ năng

Go Node.js PostgreSQL React Redis Git

🌱 Kinh nghiệm và các dự án

Ngoài các sản phẩm và dự án mà tôi đang tham gia phát triển ở công ty, tôi cũng đã và đang tham gia và phát triển một số dự án cá nhân sau:

⏲︎ 2024

  • 👨‍💻 Hiện tại, tôi dadng phát triển một dự án cá nhân có tên là storus, một server xử lý tải lên dữ liệu từ client (web, mobile app) với khả năng chịu tải lớn, tính đồng thời và chịu lỗi cao. Dự án này được xây dựng bằng Go và dự kiên sẽ Open Source trong tương lai.
  • 👨‍💻 Tôi cũng đang làm việc trên dự án có tên là Go-Service-Boilerplate. Đây là một bản mẫu (boilerplate) để xây dựng các dịch vụ nhỏ (microservices) bằng ngôn ngữ Go, áp dụng các quy tắc và mô hình tốt nhất như Kiến trúc Clean, DDD, CQRS và Event Sourcing.

⏲︎ 2023

  • 👨‍💻 Tôi đã phát triển một dự án cá nhân có tên là Emo Eval, một công cụ phân tích tình cảm giúp bạn đánh giá độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Dự án này được xây dựng bằng NestJS và React, và đã triển khai trên AWS.
  • 👨‍💻 Tôi và team của mình đã phát triển một dự án có tên là Happy Care. Đây là một nền tảng kết nối bệnh nhân với bác sĩ. Dự án này được xây dựng bằng NestJS, React và cũng đã phát triển một ứng dụng di động bằng React Native.
growth